Wanneer mondzorg volledig onder wordt gebracht in het basispakket van de zorgverzekering zou dat de overheid 1,2 miljard euro kosten. Op dit moment worden tandheelkundige kosten alleen vanuit de basisverzekering vergoed voor kinderen onder de 18 jaar.

Boven die leeftijd moeten verzekerden zelf de rekening betalen of een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

CPB
In principe stijgen de uitgaven met 1,9 miljard euro voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar over de tandartsvergoeding vanuit het basispakket moet wel eerst het eigen risico over betaald worden. Dat is een eigen uitgave van 700 miljoen euro berekend over alle verzekerden. De totale extra kosten komen dus neer op 1,2 miljard euro. Dat heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) berekend voor het jaar 2018 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wanneer de tandheelkundige kosten worden verplaatst naar het basispakket, kunnen de premies voor de aanvullende tandartsverzekering omlaag.

Basisdekking
Voor minderjarigen worden op dit moment de kosten voor zowel periodieke controles, zenuwbehandelingen en het trekken van tanden en kiezen standaard vergoed door de zorgverzekering. Dat geldt overigens niet altijd voor bruggen, kronen en implantaten.

Voor volwassenen kan er alleen aanspraak worden gemaakt op een basisvergoeding bij zorg voor mond- en kaakziekten.

Eigen risico
Het CPB verwacht dat verzekerden zonder een aanvullende tandartsverzekering en het eigen risico al op hebben opgebruikt, meer naar de tandarts zullen gaan. Niet onlogisch, aangezien zij dan vanaf 2018 voor de meeste behandelingen de kosten niet uit eigen zak hoeven te betalen.

Anderzijds gaan verzekerden met een aanvullende dekking voor mondzorg en nog geen verbruikt eigen risico minder snel naar de tandarts.

Het CPB verwacht dat het opnemen van tandheelkundige kosten in het basispakket voor iedereen zal leiden tot een tijdelijke inhaalvraag naar mondzorg. De kosten van dit effect zijn echter niet berekend.

Ook is de laatste jaren het eigen risico ieder jaar gestegen en dat is ook de verwachting voor zorgverzekering in 2017 en 2018.

© 2018 Praktijk Erens

Navigatie

Home  |  Praktijk  |  Patiënt  |  Behandelingen  |  Contact